Курс предназначен для изучения предмета "Информатика и ИКТ" в 7 классе